Välkommen

Leksaksmuseet har beslutat att tills vidare hålla stängt. Därmed kommer JS inte ha några aktiviteter under den tiden.
Vi återkommer med mer info så snart Leksaksmuseet har tagit beslut om kommande öppettider.JS - Modelljärnvägsklubb för oss som gillar
N-skala!
Är du intresserad av vår verksamhet och vill delta i byggandet av en helt ny anläggning, tveka inte att höra av dig via kontaktformuläret som du hittar här till vänster. 
Vi tar gärna emot besök om du vill bekanta dig med oss innan du bestämmer dig!

Genom att vi har vår anläggning i Leksaksmuseet blir vi även publika och når alla besökarna.


Måndag 2020-03-16 kl 19.oo, Saltsjö Pir
De fåtaliga medlemmar som kom på utsatt tid beslutade att skjuta på mötet. Vi återkommer så snart datum är fastställt.


Ännu ett år
kan sammanfattas. En viktig händelse under 2019 var firandet av klubbens första 80 år. Det blev en lyckad och av deltagarna uppskattad händelse. Trafikspel och restaurangsamvaro stod på programmet.

Fokus under året har varit att "tekniskt" färdigställa "våning 1" och att öka vår publika närvaro under museets öppettider.

Det finns en del kvar att göra på teknikfronten, bl a har vi beslutat om att investera i fler boostrar. Alla växlar, utom bangården, är digitaliserade och fungerar. Vi behöver dock visualisera hanteringen av dem, något att fundera på under det kommande året. Frågan är om vi behöver systematisera underhållet eller om vi bara tar det eftersom det dyker upp behov?

Vi har avsevärt ökat vår publika närvaro med hjälp av ett antal aktiva medlemmar. Trenden verkar hålla i sig om man tittar på kommande januari. Kvar är att bemanna lördagar.

2020 får bli året då vi bygger landskap och andra miljöer runt våra spår. Blir mycket frigolit, gips, färg osv på agendan framöver.

Trafikspel bör också få en del uppmärksamhet under året.

Funderingar från websidesgubben Lasse P
Vänförening Leksaksmuseet

Som ni vet behöver leksaksmuseet allt stöd det kan få. Den nystartade vänföreningen kallar härmed till ett första informationsmöte samt efterföljande årsmöte. Tillfälle ges att också bli medlem. Alla som är intresserade är välkomna.

Mötet äger rum på Leksaksmuseet - Måndag 2020-02-03, kl 19.oo


semafor