Aktuellt

2018-02-25 Hur gör man här då?

Vår bana kommer bestå av många standardmoduler men det blir även flera specialvarianter. Specialarna kan komma att ansluta till både 2 och 3 st andra moduler. Det gäller att lista ut den bästa formen för att bäst använda ytan, göra det lätt att ta ut modulen för landskapsbygge osv.
(bild: 2018-02-25)

2018-02-22 Fortsatt produktion av modullådor
Även denna byggkväll gick i modulernas tecken, kommer att gälla några kvällar till. Bl a byggde vi specialmodulen som du ser längst till höger på bilden, den kommer att ansluta till 3 st andra moduler. Sortering av rälsmaterial för att se vad som kan återanvändas har påbörjats. Blev även en första genomgång av hur vi skall hantera spårläggningen. Vi bör försöka hitta ett lämpligt flöde för massproduktion.

2018-02-19 Ytterligare modullådor
Kvällens arbetspass gav ytterligare ett antal modullådor till samlingen.

2018-02-16 Planering
"PLANERING" är en ny flik i vänstermarginalen. Där kan du se vilka aktiviteter som är inplanerade för den närmaste tiden!

2018-02-15 Första modullådan
Den allra första modullådan blev färdig under kvällen. Totalt blev det 4 st standardmoduler och 2 st specialmoduler. Blev också en del småpyssel med stativen. Vi hade även besök av ett par (hoppas jag) nya medlemmar.

2018-02-12 Senaste på stativfronten
Efter mycket sågande, målande och skruvande har nu stativen kommit till ett stadium när vi kan börja använda dem. Återstår en del småpyssel men det kan ske parallellt med nästa moment.

2018-02-09 Slutspurt stativ
Efter arbetspasset nu på måndag bör stativen vara så långt komna att vi kan gå till nästa arbetsmoment.

2018-02-04 Viktigt medlemsmöte torsd 2018-02-08, kl 19.oo
Alla medlemmar kallas till medlemsmöte på ordinarie klubbkväll.

2018-01-25 Vår nya utsikt i Fisksätra.
Blir spännande att bekanta sig med våra nya omgivningar i Fisksätra så snart ljuset och värmen återkommer.

2018-01-24 Vi har flyttat!!
Efter en intensiv flytt har vi nu börjat etablera oss i nya lokaler i Fisksätra. Der har varit dåligt med tid för uppdatering av hemsidan, men vi skall nu bättra oss

2018-01-12 Förslag ny modulbaserad bana

2017-11-02 Lokalen tömd
2017-11-02 var vi färdiga med tömningen av vår lokal på Söder. Nu bär det iväg till den nya i Fisksätra.

2017-02-28 Besök av SLAMRA
SLAMRAS styrelse besökte lokalen. Inför vår flytt från spårvägsmuséet diskuterades ifall vi kan vara varandra behjälpliga under den tid som JS troligen kommer att vara utan egen lokal. Vi hoppas att diskussionen blir konstruktiv under våren så att vi även framledes kan träffas regelbundet kring vår hobby.

2017-01-17 Full rulle
Så är vi igång igen. Vi hade en hel del rangerande. Layouten ger spännande utmaningar. Vi hoppas fler medlemmar tar med tåg och vagnar. Det fotograferades en hel del som vi hoppas kommer att synas på hemsidan.

2016-11-18 FNISS-träff nr 2
Ännu en trevlig kväll med mycket MJ-snack. Stambanan trafikerades hela kvällen. Totalt var det 17 personer som inte är med i vår förening som deltog på träffarna. Ett värvningsmejl kommer att skickas till alla.

2016-11-15 FNISS träff
Efter en väl genomförd Hobbymässa, där FNISS slog ett slag för N-skalan, hade vi första uppföljningsträffen i vår klubblokal. Fyra intresserade slussades in redan klockan 1800. Många frågor blev diskuterade och intresset från de nya för vår verksamhet var stort. Vi hoppas att vi kan knyta några även till vår förening. Ser fram mot nästa träff som blir på torsdag. Några har anmält att komma tillbaka redan då. Dessutom har vi ytterligare 7 anmälda. Smärre succé :-)

2016-08-25 En spännande höst
Så är vi igång efter en skön sommar. Vi bygger vidare på banan och fortsätter planering för trafikspel. Huvudtid är fortfarande måndagkvällar efter 1900.

2016-02-09 Järnvägssällskapet jobbar vidare med banan
Trots hot om flytt från Tegelviksgatan, bygger vi vidare på banan.
Vi fortsätter med våra klubbkvällar. Första helgfria måndagen i månaden är det "körkväll".
Då tar vi fram våra tåg och kör på vårt nya "dubbelspår".
Dessutom börjar det nya industriområdet att bli färdigt för rangering och tågspel.

Om ni vill, besök oss gärna. Här på hemsidan finns kontakt information

2013-11-24 Tågurspårning på Södra
Detta händer naturligtvis inte på JS?

2013-11-11 Stambanan ansluten till slut
Ser rörigt ut för en oinvigd men det ger riktigt långa körsträckor.

2013-05-29 Förare fast för fylla
En olycka var nära. Förare för tidigt ute med ballasten. Polisen utreder omständigheterna.

2013-05-24 Utbyggnad av stambanan fortsätter

2013-02-21 Timmertransporter
Ett timmertåg draget av Green Cargo Rc4 möter ett tomtåg från Inlandsgods på väg mot terminalen

2013-01-20 Hos oss är det badsäsong året om

2013-01-15 Du-lok med nio vagnar i kroken
Ett svenskt Du-lok med 9 vagnar i kroken har provkörts i på den nya banan och utan problem klarat de brantaste stigningarna

2012-11-28 Första etappen av lokalbanan inkopplad, se premiär-tåget!
Måndagen den 26 november kopplade "Banverket" in den sista växeln på lokalbanan. 
Nu kan man få se tåg rulla på alla spår. 
Premiär-tåget var ett nytt Rc2 med många amerikanska godsvagnar i kroken.

2012-05-15 Buss- och spårvagns hållplats vid Tvärgatan

2012-03-04 Svår tågolycka måndagen den 27 februari
En svår tågolycka mellan två godståg inträffade under måndagens körningar. De många samtidiga tågrörelserna gjorde att klareraren för ett ögonblick "tappade bort" ett södergående godståg i vändslingan. En upphinnandeolycka var därmed ett faktum. Lyckligtvis blev det inga personskador, men de materiella skadorna blev stora, se dagens bild


2012-02-01 Reportage i tidningen Tåg nr 1 2012
Ett mycket trevligt reportage om Järnvägssällskapet finns att läsa i tidningen Tåg nr 1 2012.
semafor