Aktuellt

2019-12-26 Ännu ett år
kan sammanfattas. En viktig händelse under året var firandet av klubbens första 80 år. Det blev en lyckad och av deltagarna uppskattad händelse. Trafikspel och restaurangsamvaro stod på programmet.

Fokus 2019 har varit att "tekniskt" färdigställa "våning 1" och att öka vår publika närvaro under museets öppettider.

Det finns en del kvar att göra på teknikfronten, bl a har vi beslutat om att investera i fler boostrar. Alla växlar, utom bangården, är digitaliserade och fungerar. Vi behöver dock visualisera hanteringen av dem, något att fundera på under det kommande året. Frågan är om vi behöver systematisera underhållet eller om vi bara tar det eftersom det dyker upp behov?

Vi har avsevärt ökat vår publika närvaro med hjälp av ett antal aktiva medlemmar. Trenden verkar hålla i sig om man tittar på kommande januari. Kvar är att bemanna lördagar.

2020 som står för dörren får bli året då vi bygger landskap och andra miljöer runt våra spår. Blir mycket frigolit, gips, färg osv på agendan framöver.

Trafikspel bör också få en del uppmärksamhet under året.

Funderingar från websidesgubben Lasse P

Arkiv

semafor