PLANERING

Kommande aktiviteter
Vinter och vår 2018 domineras av byggaktiviteter för att uppnå målet att ha en körbar anläggning på plats när Leksaksmuseet slår upp portarna i mitten av maj. Här kan du följa vilka aktiviteter som planeras:

Kommande aktiviteter

Tor 2018-03-22 kl 19.oo Byggkväll
Mån 2018-03-19 kl 19.oo Årsmöte
Tidigare aktiviteter

Tor 2018-03-15 kl 19.oo Byggkväll
Mån 2018-03-12 kl 19.oo Byggkväll, preparering av moduler för rälsläggning och första läggning av räls.
Tor 2018-03-08 kl 19.oo Byggkväll, start fas II - spårplanering
Mån 2018-03-05 kl 19.oo  Byggkväll
Sön 2018-03-04 kl 15.00 Byggeftermiddag
Tor 2018-03-01 kl 15.oo Byggkväll, Conny kommer vara på plats redan kl 15 + ordinarie byggkväll
Sön 2018-02-25 kl  13.oo  Byggeftermiddag till ca kl 16.
Tor 2018-02-22 kl 19.oo Byggkväll
Tor 2018-02-22 kl 19.oo Styrelsemöte
semafor