Aktuellt

2012-03-04 Svår tågolycka måndagen den 27 februari
En svår tågolycka mellan två godståg inträffade under måndagens körningar. De många samtidiga tågrörelserna gjorde att klareraren för ett ögonblick "tappade bort" ett södergående godståg i vändslingan. En upphinnandeolycka var därmed ett faktum. Lyckligtvis blev det inga personskador, men de materiella skadorna blev stora, se dagens bild

Arkiv

semafor