Aktuellt

2017-02-28 Besök av SLAMRA
SLAMRAS styrelse besökte lokalen. Inför vår flytt från spårvägsmuséet diskuterades ifall vi kan vara varandra behjälpliga under den tid som JS troligen kommer att vara utan egen lokal. Vi hoppas att diskussionen blir konstruktiv under våren så att vi även framledes kan träffas regelbundet kring vår hobby.

Arkiv

semafor