Aktuellt

2018-02-22 Fortsatt produktion av modullådor
Även denna byggkväll gick i modulernas tecken, kommer att gälla några kvällar till. Bl a byggde vi specialmodulen som du ser längst till höger på bilden, den kommer att ansluta till 3 st andra moduler. Sortering av rälsmaterial för att se vad som kan återanvändas har påbörjats. Blev även en första genomgång av hur vi skall hantera spårläggningen. Vi bör försöka hitta ett lämpligt flöde för massproduktion.

Arkiv

semafor