Aktuellt

2018-03-08 Spårplanering
Många medlemmar slöt upp till kvällens möte. Det blev trevligt och konstruktivt och ledde fram till full enighet kring den framdiskuterade spårplanen. Placering av stationer och godsbangård är spikade.
Vår järnväg kommer att byggas i olika faser och det som spikades idag är plan 1. Vi behöver där ta vissa hänsyn till bl a stigningen fram till helixen som skall föra oss upp till plan 2.
Vi hade även en genomgång av tekniken att få till rälsläggningen över modulskarvarna. Mycket pyssel är det men inte oöverstigligt svårt.
Under klubbkvällen på måndag kommer den tänkta spårplanen ritas in på modulerna. Förhoppningsvis hinner vi även lägga de första rälsen.

Arkiv

semafor