Aktuellt

2018-03-13 Fas I till fas II
(En liten del av banan får utgöra illustration över att spårläggningen går igång)


En imponerande arbetsinsats har gjorts av medlemmarna och fas I är nu passerad, stativ och modullådor är klara, kan bli smärre ändringar under resan.

Fas II är påbörjad:
-  Spårplan framtagen vid mötet 2018-03-08
-  Spårplanen dokumenterad
-  Stora delar av spårplanen uppritad på modullådorna

2018-03-12 testade vi olika varianter av lösningar för hur modulskarvarna skall göras, metod och material fastställda.

Ett första underlag för olika arbetsuppgifter som behöver utföras nu när Fas II drar igång. Flera av momenten kan ske parallellt. 
-  Limma rälsbädd på alla dubbelspårslinjer (Planera för svepande kurvor)
-  Löda strömanslutning på flexrälsen
-  Ralla räls på dubbelspårslinjerna. 
-  Inventera behov av växlar. Börja med ”småstationerna" på Diagonalen och Benet
-  Löda strömanslutning växlar
-  Limma rälsbädd på ”småstationerna"

Arkiv

semafor