Aktuellt

2018-03-16 JS metod för modulskarvar
Det åtgår ett antal moment för att bygga våra modulskarvar. Den tidskrävande delen är torktiden för det lim som används. Eftersom vi har så många skarvar att ordna är det inget problem, bara att ta nästa och nästa skarv medan limmet härdar.

Kort beskrivning av delarna i bygget:
-  Rälsbädden är cellplast och fästs med vitlim efter att modulskarven är klar.
-  Vid skarven limmas en plywodremsa + remsa av faner med vitlim.
-  Ovanpå plywood/fanér läggs kretskortslaminat, det fäster vi med kontaktlim.
-  Lämpligt antal slipers tas bort från rälsen. (OBS rälsen läggs över skarven, kapas ej!)
-  På krestskortslaminatet behålls kopparskiktet under spåret, däremellan tas det bort.
-  Kretskortslaminatet och undersidan av rälsen förtennas.
-  Det är noga att spåret läggs i rätt vinkel, i normalfallet 90°. Därefter löds rälsen fast.
-  Nu kan rälsen kapas!

Därefter kan övrig spårläggning på modulen ske, spårskarvar, växlar osv.

Inga mått angivna i beskrivningen avseende cellplast, plywood osv. När räls minus sliper passerar över skarven är ca 0,5 mm ett avstånd som tennet fyller och håller det hela på plats.
Avseende limningen är det bra om man ger varje moment en torktid, under tryck, på ca en halvtimme. Kontaktlimmet bör dessutom torka ca 5 min innan laminatet sätts på plats.

Arkiv

semafor