Aktuellt

2018-03-27 Bygget rullar på!
Även om det inte rullar några tåg på vår bana än så rullar bygget på med bra fart. Det närmaste tåg vi kommit är en vagn som rullats omkring för att testa växlar och skarvar. Den planerade "slingan" på "Benet" är klar så när som på en kurva.
Rälsbädd är lagd på drygt hälften av anläggningen och en stor del av skarvarna är på plats.
En av de kommande etapperna är Centralstationen. Den behöver dock lite justeringar i sin spårplan innan vi ger oss på den.
Under kvällen hade vi även en "arbetande gäst" som kom hela vägen från Göteborg, Alexander Ehn. Tack Alexander för din arbetsinsats och tack för de foton du bidrog med.

2018-03-27 Glad Påsk!
JS önskar alla medlemmar och JS vänner en riktigt Glad Påsk!

Nästa planerade aktivitet är direkt efter påsk på tisdag 2018-04-03.
Observera tiden kl 10.oo - 13.oo

Arkiv

semafor