Aktuellt

2018-04-05 Full rulle 180405
Det blev en lång och intensiv dag med många punkter på göralistan avprickade.

-  Rangerbangården tog ett nytt kliv. Härnäst skall de båda halvorna knytas ihop.
-  Alla modulskarvar utom centralstationen och rangerbangården klara.
-  Omfattande städning av vår golvyta under modulerna genomförd.
-  All rälsbädd utom centralstationen klar
-  Extra hyllor till plan 2 och en första sortering av hus klar.
-  Första förslag finns för "Gordons monter".
-  Diskussion med LG om ytan ovanför taket, "lättköpt" aktivitet till invigningen?
-  Vi hann även med att preparera en växel.

2018-04-05 Arbetsplanering 5, inför tor 2018-04-12

-  Fortsatt färdigställning av växlar (röd/svart/grön)
-  Sammanbindning av de två halvorna av rangerbangården.
-  Rälsläggning inkl bankning och limning i kurva två på slingan på ”Benet” 
-  Rita om Centralstationen
-  Rälsbädd, modulskarvar, rälsläggning med växlar, stationerna Centralen och Hamn.
-  Fortsatt rälsläggning utöver stationerna.
-  ”Gordons monter” – diskutera förslag till lösning


Arkiv

semafor