Aktuellt

2018-04-14 Arbetsplanering 6, inför mån 2018-04-16

-  Planera kommande aktiviteter, månaden maj kommer rusande!
-  Göra slingan på "benet" körklar, växelmotorer, eldragning osv.
-  Sammanbindning av de två halvorna av rangerbangården.
-  Rälsläggning av "slingan" på "diagonalen"
-  Märkning och placering av växlar, kompletteringsköp av saknade växlar.
-  Fortsatt färdigställning av växlar (röd/svart/grön)
-  Rälsbädd, modulskarvar, rälsläggning med växlar, stationerna Centralen och Hamn.
-  Fortsatt rälsläggning utöver stationerna.
-  ”Gordons monter” – LG kollar om hans snickare kan göra montering av 2 hyllor under utsidan av "benet"


Arkiv

semafor