Aktuellt

2018-05-07 Underarbete

En fördel när man bygger bana i moduler är att man inte behöver ligga på golvet och jobba med uppsträckta armar. Vi arbetar fortfarande med målsättningen att vi kan köra på ett par slingor när det är dags för invigning.
Parallellt med den sista spårläggningen har vi nu börjat att dra fram körström till modulerna. Det är ett ganska tidskrävande moment.
Vår närmaste uppgift i museet, under överskådlig tid efter invigningen, blir att visa upp hur man bygger en modelljärnväg.


Arkiv

semafor