Aktuellt

2018-05-09 Invigning
Lördagen den 26 maj kl 11.oo slår Leksaksmuseet upp sina nya portar för allmänheten. Järnvägssällskapets bana blir en av museets attraktioner. Initialt kommer vi ha ett par "körbara" slingor. Under överskådlig tid kommer vår anläggning vara en byggarbetsplats och vi berättar för besökarna om tillkomsten av en modelljärnväg.

Torsdagen den 24 maj kl 18.oo - 21.oo är det en "förinvigning" för speciellt inbjudna.

Förhoppningen är att så många som möjligt av JS medlemmar har möjlighet att närvara vid invigningarna.

Arkiv

semafor