Aktuellt

2018-05-21 Första miljön tar form
Miljöbygge börjar ta form med station och stad. Belysning i form av "ledlist" och skydd i form av tyll upphängt. Vi börjar närma oss invigning.
Under dagen har tak över anläggningen kommit på plats, takpappens första varv är lagd. Eldragningen till modulerna har kommit en bra bit på väg.
Mycket pyssel kvar men det blir hårdkörning sista veckan, se under fliken "PLANERING"

Arkiv

semafor