Aktuellt

2018-07-27 Ytterligare en bit på väg
Idag vid 13:37 gick det första tåget runt yttre slingan d.v.s. runt hela anläggningen. Den funkar även med Du-lok. Körde många varv med "Rheingold" utan problem. Riktigt kul med 3 tågset igång samtidigt.

Arkiv

semafor