Aktuellt

2018-09-24 Sommaren 2018
Man skulle kunna tro att det inte händer så mycket under sommarmånaderna, gäller inte hos oss i JS. Ett antal tappra medlemmar har hunnit med en hel del:

- Slingan som förbinder de två benen är strömsatt så att det nu går att köra runt hela banan.
- Spårplanerna är reviderade och kompletterade med de ändringar som tillkommit under resan.
- Infarten till bangården är i det närmaste helt klar.
- Gods- och motorvagnsspår förberett på station Brantvik (arbetsnamn på den station där stigningen till plan 2 börjar).
- Plexiglas uppsatt runt hela banan.
- Belysning färdig runt hela banan.
- Virke inköpt för att bygga "räcke", en provmontering klar.
- Ballasteringstester genomförda och vi tar snart beslut om metod och startar arbetet direkt efter beslut.
- Montering av växelmotorer påbörjad.

Utöver allt detta har det varit en hel del "körning" för och med museibesökarna.

Arkiv

semafor