Aktuellt

2018-11-29 Mellandagsmodulen
Härmed inbjuder FNISS till modulkörning
i Christinaskolan på Lidingö under mellandagarna.

Onsdag 181226 kl 11 Byggstart
Torsdag 181227 kl 10 Körning
Fredag 181228 kl 10 Körning
Lördag 181229 kl 10 Körning
Söndag 181230 kl 10 Rivning

Hur länge man håller på om dagarna bestäms mellan deltagarna.

Möjligt att bygga en riktigt lång bana i 90 gr på 1 m höjd.
Mellanlagring av moduler är möjlig hos SLAMRA, några dagar före och efter körningen.

Anmälan:
Deltagande moduler skall anmälas senast den 22/12 med en enkel beskrivning: typ, längd, dubbel- enkelspår ev kurva mm.
Skickas till Lasse Wedberg,  ljudlasse@gmail.com

Arkiv

semafor