Aktuellt

2019-01-15 Medlemsavgift
Återigen har vi tuffat in i ett nytt år och det har blivit dags att erlägga årsavgift för 2019. Bra om du gör det så snart som möjligt dock senast före årsstämman.
Skicka dina 300 kr till bankgiro nr 5319-7844 (OBS! Bg fr o m i år).

Arkiv

semafor