Aktuellt

2019-03-29 Lasse W informerar om nya körvägar!
Stora rangerbangården går nu att använda med på och avfarter. Övergångsväxlarna på C.12 fungerar dock inte, växel 70. Växeln på BA.1 fungerar också. Växlarna 10, 70 & 105 funkar inte men kommer att åtgärdas innom kort. Återstår att installera är växlar på moduler B.6, BB.5, BB.4, DB13, DB 14 samt DB15. Men redan nu finns många nya körvägar att utforska.

Arkiv

semafor