Aktuellt

2019-05-13 Arbetskväll 190513
Ganska roligt att "meka" med modullådor. Efter justering av växlingen av ström till hjärtstycket på en växel behöver modulen hamna på rätt plats igen. Kräver en del gymnastiska övningar att komma åt!


Arkiv

semafor