Aktuellt

2020-10-09 Modulträff under höstlovet - Christinaskolan Lidingö - 23/10 - 1/11 2020
Modulträff under höstlovet - Christinaskolan Lidingö - 23/10 - 1/11 2020

SLAMRA bjuder in FNISS och andra N-skalerallare till modulkörning under höstlovet.
Inflyttning fred. 23/10 efter 17:00 Vi bygger så länge vi orkar dock senast 22:30.
Vi färdigställer banan under lördagen 24/10 från 10:00 och börjar köra så snart den är klar.

Körning varje dag från 10:00 tills vi tröttnar.
Banan demonteras söndagen den 1/11 OBS ingen körning denna dag. På skolan finns tillgång till kaffe och mikrougnar och ett trevlig rum för avkoppling.
Detta är inte ett publikt arrangemang. Du får naturligtvis ta med vänner och barn. Det ankommer på var och en att hålla säkert avstånd. Då lokalen är ganska stor bör detta inte vara något problem.
Om du tänker medverka med moduler ska du anmäla detta till nedanstående. Ange modulmått, enkel/dubbelspår, C-C-avstånd vid dubbelspår. Moduler skall vara DCC-kompatibla och försedda med banankontakter. Bygghöjd 1 m.

Moduler bör vara på plats 23/10 tidigast 17:00, Om du har svårt att leverera moduler fredag kväll eller tidigt (10 – 11) lördag, hör av dig så fixar vi det vid annan tidpunt. Om du tänker vara med och köra utan att ha moduler bör du anmäla dig också.

ANMÄLAN SNARAST DOCK SENAST 16/10 TILL: Lasse Wedberg
ljudlasse@gmail.com
0733 521441

Arkiv

semafor