Bilder / 2005

2005-11-19

Vändåttan sänktes för ett par veckor sedan, och nu var det dags för Underjorden att komma på plats ovanför den. I underjorden skall en underjordsstation på stambanan och en lokaltågsstation byggas.

Ovanpå den skall det, nu i planeringsfasen i alla fall, läggas ett stadskvarter med en spårväg.

2005-11-01

Vi har under hösten haft två byggdagar då ramen till banan har tillverkats. Banan kommer att konstrueras med ett lättviktsunderrede som skall bära landskap och rälsbädd.

Den inre delen är i stort sett klar och väntar på sin räls. Det övre planet skall bär landskapet, dubbelspåret och eventuellt någon bibana. Det nedre planet kommer att innehålla ett antal dolda uppställningsspår för huvudlinjen som går genom hela anläggningen.
semafor