Bilder / 2007

2007-04-23

Den 23/4 invigdes anläggningens fungerande dubbelspår. Ordförande Olle klippte det på Södra station uppspända snöret av grön plast och premiärtåget kunde ta sig ut på linjen.

De flesta av herrarna hade med sig något tåg som de kunde ta ut på linjen och prova hur det känns att köra på sin nya klubbana. Premiärtåg var ett av klubbmedlemmarnas X420 som är målat i SL:s färger.

Ännu en byggsöndag har gått av stapeln med äggsmörgås och kaffe på termos. Nu har vi inriktat oss på den bortre helixen som skall ta tågen från tågmagasinet, upp tre våningar, och ut på nivå 0.


Tågen kommer att passera genom tågmagasinet, upp genom helixen, och ut i det fria. Hela passagen från Södra station till helixens överdel kommer att gå under jord. Detta ställer stora krav på styrning och övervakning. Därför har vår elavdelning börjat projektera på indikeringskretsar och datorstyrning.


2007-03-04

Ett par bygghelger har gjort att anläggningen går framåt med stormsteg. Snart har vi ett fungerande dubbelspår mellan tågmagasinet och staden. För att medlemmarna i klubben skall ha möjlighet att köra tåg kommer två provisoriska vändslingor att monteras. Här nedan syns den som ligger vid infarten till Stenstaden.

Även på Södra station pågår arbete, alla fyra spåren är lagda och strömförsörjda och nu saknas bara stationens inredning. Perrongerna är redan klara och skall monteras sedan väntar väntkurer, trappor till markplanet och belysning i form av diodslingor.

Stenstaden har kommit till planeringsfasen. Eftersom vi gjort ett större inköp av hus kan vi nu börja göra oss en bild av hur stationen och spårvägen skall byggas. Stationen som trafikeras både av fjärr och lokaltåg, är en säckstation, dvs den ligger på slutet av linjen. Detta kräver mycket planering.
Kring stationen skall ligga infrastruktur som tex hotell och restauranger, men även underhållsfunktioner till järnvägen. Lokstallar, smörjgrop, bränslepåfyllning och annat underhåll kräver sina byggnader.

2007-01-23

Under måndagens möte kopplades körström provisoriskt in på den del av banan som börjar bli färdigbyggd. Det är helixen och rampen från Södra station ner mot tågmagasinet, påplockningsspåret och utdragsspåret som har blivit färdiglagda.

Körtesterna gick förhållandevis bra. Vi hittade några ställen där fordonen hoppade lite, mest beroende på lödningar som inte var perfekta. Det var även någon rälsskarv som borde ses över .
Förutom dessa små missöden, så gick det hela väldigt smärtfritt. nu väntar anslutning till Södra station, infarten till tågmagasinet och en provisorisk vändslinga i slutet av tågmagasinet. Då kan vi verkligen börja köra tåg.
semafor