Bilder / 2009

2009-06-01

Bygget har kommit så långt att det finns en punkt till punktbana att köra på. 

Stambanan, tågmagasitet, den stora helixen och stenstaden börjar ta form och nu väntar stambanan ovanpå tågmagasinet på att få sina bord monterade.

Mycket arbet har lagts ned på växelgatorna i tågmagasinet, som har fått motorstyrning och skall få indikeringsignaler och elektrisk sektionering.
bild
bild
bild
semafor