Byggtips / Bro

Lysdiodindikering av bro i rätt läge
(Klicka för större bild)
Denna koppling ger funktionen att lysdioden lyser så länge det inte finns någon körström på rälsen. När körströmmen kommer tillbaka så slocknar LED’en. Det ger den önskade funktionen att detektera att en borttagbar bro är ordentligt tillbakalagd så att körström finns till de båda sektionerna närmast bron. Det behövs två st. av denna koppling, en till varje skyddssträcka vid var ände av bron, om man vill ha individuell koll på dem (vid dubbelspår eventuellt fyra, om man vill ha individuell koll på alla fyra skyddssträckorna).

Optokopplaren jag har använt är onödigt bra, men det var den enda typ jag hade liggande hemma, det borde gå lika bra med en 4N35 (se Elfa) för en 5-del av priset, det kan dock behövas ett extra motstånd. Likriktarbryggan på ingången behövs för att LED’en ska växla mellan till och från och inte mellan hel- och halv-ljus. Men 1N4148 dioder kostar nästan ingenting. Motstånden kan vara 0,25W, men 0,6W kostar ungefär lika litet. Lysdioden, ta vilken vanlig 3mm eller 5mm som helst som behöver ca. 10mA. Har du en LED som kräver mindre ström kan du öka på R3.

Anledningen till att använda en optokopplare är att undvika att skapa förbindelse från rälsen till jord någonstans, optokopplaren ger galvanisk isolation. Slutstegen i boostrar kan lätt få för sig att brinna upp ibland har jag märkt.

Det behövs också en extern 5V spänningsmatning, från t.ex. en överbliven Ericsson mobiltelefonladdare (de ger prick 5V, det bör vara detsamma med laddare från andra mobiltelefontillverkare, men det är ju bara att mäta upp). Används en 4N35 optokopplare kan du använda upp till 30VDC, då får du räkna om motståndsvärdena på R1 – R3.

Denna koppling har passerat lab-bänkstestet med en Roco booster.
semafor